(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۴۰۰۷ بازدید]

روزهای پاسخگویی به دانشجویان  گروه تحصیلی  نام و نام خانوادگی
شنبه-دوشنبه - چهارشنبه ساعت 14-9   کامپیوتر محمد سیدی 
شنبه-  یکشنبه –دوشنبه –30/12-30/9  معماری  نریمان ذوالفقارنسب
یکشنبه – دوشنبه –سه شنبه 30/12-30/10  مکانیک خودرو، تاسیسات  زاهد کمانگر

 شنبه 14-12 -  دوشنبه 10-8 - چهارشنبه 13-11

الکترونیک، الکتروتکنیک   امین کریمی
شنبه-  یکشنبه10-13  حسابداری  رامیار رفاعی
هر روز وقت اداری  نقشه برداری، ساختمان  فواد منوچهری
هر روز وقت اداری عمومی   کیوان ملکی
هر روز وقت اداری تربیت بدنی   سهیل حیدرپناهی
توضیح : روزهای سه شنبه ساعت 30/11 الی 30/13 جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار می گردد.