(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۲۴۰۱ بازدید]

شماره تماس مستقیم با حراست 087-33669419

ایمیل حراست: herasat@sanandaj-samacollege.ir

صندوق پستی: صندوق "ارتباط مستقیم با حراست آموزشکده سما" نصب شده در طبقه همکف