(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۲۷۴۹ بازدید]

نکات مهم ایمنی برای حفاظت رایانه واسناد رایانه ای
1-استفاده از مکان وفضای مناسب برای نگهداری سیستم(رعایت حفاظت فیزیکی)
2-تهیه نسخه های پشتیبان از اطلاعات ثبت شده ونگهداری آنها درمحلی امن ومناسب
3-استفاده از کاربران مطمئن
4-درصورت قفل کردن ویا ایجادهرگونه مشکلی در سیستم کامپیوتری برای بازیابی اطلاعات فقط به مراکز مجازمراجعه شود.
5-از اتصال رایانه های دارای اطلاعات سازمانی به شبکه اینترنت واینترانت جدا" خودداری گردد.
6-انتخاب کلمه عبور تاحد امکان طولانی وهمچنین ترکیبی از عدد وحروف برای ورود به سیستم ونیزحفاظت مناسب از آن
7- فعال کردن سیستم های آنتی ویروس وبرورسانی آنها بطور مداوم

نتایج بی توجهی به امنیت اطلاعات
نفوذ به شبکه و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده
تخریب و دستکاری اطلاعات موجود در سیستم و نرم افزارها
اشغال پهنای باند و اتلاف پهنای باند
سوء استفاده های آموزشی، مالی، اداری و... از طریق نفوذ به سیستم های مربوطه

عملیات لازم به منظور امنیت داده ها

استفاده صحیح از رمزهای عبور: سعی نمائید که برای استفاده از اطلاعات موجود بر روی دستگاه های قابل حمل همواره از رمزهای عبور استفاده نمائید. در زمان وارد کردن رمز عبور، گزینه هائی را انتخاب ننمائید که به کامپیوتر امکان به خاطر سپردن رمزهای عبور را بدهد. از رمزهای عبوری که امکان تشخیص آسان آنان برای افراد غیرمجاز وجود دارد، استفاده نکنید.

ذخیره سازی جداگانه داده های مهم: از امکانات و دستگاه های متعددی به منظور ذخیره سازی داده می توان استفاده نمود. دیسک های فشرده CD ، DVD و یا دیسک های قابل حمل پیشنهاد می گردد. اطلاعات موجود بر روی دستگاه های قابل حمل( نظیر کامپیوترهای Note book ) بر روی رسانه های ذخیره سازی قابل حمل و در مکان های متفاوت، ذخیره و نگهداری گردد. بدین ترتیب در صورت سرقت و یا خرابی کامپیوتر، امکان دستیابی و استفاده از داده ها همچنان وجود خواهد داشت. مکان نگهداری داده ها می بایست دارای شرایط مطلوب امنیتـی باشد.

رمزنگاری فایل ها: با رمزنگاری فایل ها، صرفاً افراد مجاز قادر به دستیابی و مشاهده اطلاعات خواهند بود. در صورتی که افراد غیر مجاز امکان دستیابی به داده ها را پیدا نمایند، قادر به مشاهده اطلاعات نخواهند بود. در زمان رمزنگاری اطلاعات، می بایست تمهیدات لازم در خصوص حفاظت و به خاطر سپردن رمزهای عبور اتخاذ گردد.

نصب و نگهداری نرم افزارهای ضد ویروس: حفاظت کامپیوترهای قابل حمل در مقابل ویروس ها، نظیر حفاظت سایر کامپیوترها بوده و می بایست همواره از بهنگام بودن این نوع برنامه ها، اطمینان حاصل نمود.

نصب و نگهداری یک فایروال: در صورت استفاده از شبکه های متعدد، ضرورت استفاده از فایروال ها مضاعف می گردد. با استفاده از فایروال ها حفاظت لازم و پیشگیری اولیه در خصوص دستیابی به سیستم توسط افراد غیر مجاز انجام خواهد شد.

Back up گرفتن داده ها: از هر نوع داده ارزشمند موجود بر روی یک کامپیوتر باید Back up گرفته و آنها را ذخیره نمود. بدین ترتیب در صورتی که کامپیوتر سرقت و یا با مشکل مواجه شود، امکان دستیابی به اطلاعات در معرض تهدید وجود خواهد داشت .