(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۳۰۶۲ بازدید]

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

انتخاب واحد  97/6/10 الی 97/6/1
انتخاب واحد با تاخیر    97/6/17 الی 97/6/21
شروع کلاس  97/6/24
 حذف و اضافه   97/7/7 الی 97/7/12
 پایان کلاس   97/10/13
 امتحانات   97/10/15 الی 97/10/27