(فارسی | كوردی | English)
1400/01/15   [۴۲۷۹ بازدید]

شماره های داخلی آموزشکده سما سنندج

ردیف

نام کارمند

شماره داخلی

1

آقای حسین پناهی(فرهنگی-پژوهش-کتابخانه)

201

2

آقای رحمانی(امور عمومی-کارپرداز)

202

4

خانم منصوری (امور اداری-کارگزینی)

204

5

آقای غفوری (بایگانی آموزش-دبیرخانه)

205

6

آبدارخانه طبقه سوم(آقای سیف پناهی)

207

7

آقای رحمانی (انبار)

208

8

خانم حسینی(کارشناس آموزش)

209

10

خانمها قادری -محمدیه (امور مالی آموزشکده)

211

11

آقای منصوری (کارشناس آموزشی مدارس)

212

12

آقای بردبار (امور مالی مدارس)

213

14

خانم میرکی (فارغ التحصیلان-مشمولین)

215

15

آقای دکتر صلواتی (معاونت سما)

216

16

آقایان ذوالفقارنسب-سیدی-حیدری(مدیر گروه)

217

18

آقای فتایی(معاونت فرهنگی و دانشجویی)

220

21

آقای ساعدی (انفورماتیک-مدیرگروه)

225

22

خانم نصیری(آموزش-امتحانات)

226

26

آقای مجیدی(امور شهریه- صندوق رفاه)

244

28

نگهبانی

246

29

آقای لطفی (مسئول دفتر معاونت)

247

 

پیش دبستانی سما: 33669412 (خانم سهرابی)

دبستان پسرانه سما: 33669417 (آقای محمدی)

دبستان دخترانه سما: 33669414 (خانم تعذری)

دبیرستان دوره اول پسرانه: 33669418 (آقای هاشمی­نیا)

دبیرستان دوره دوم پسرانه: 33668083 (آقای ملکی)

دبیرستان دوره اول دخترانه: 33629030 (خانم امانی)

دبیرستان دوره دوم دخترانه: 33623062 (خانم به­آفرید)