(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۴۶۴۹ بازدید]

نام و نام خانوادگی:   نریمان ذوالفقارنسب

گروه آموزشی: معماری

پست الکترونیکی: nariman.ac@gmail.com

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

نام و نام خانوادگی:  سیامک ساعدی

گروه آموزشی: کامپیوتر

پست الکترونیکی:  saedi.student@gmail.com

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری

 

نام و نام خانوادگی:   محمد سیدی

گروه آموزشی: کامپیوتر

پست الکترونیکی: mohammad.sayedi1981@gmail.com

شماره تماس: 09333774432

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد