(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۲۴۶۵ بازدید]

 
اداره تربیت بدنی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد سنندج:
کارشناس تربیت بدنی : سهیل حیدرپناهی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای تربیت بدنی
گرایش تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
 
با توجه به اهمیت مسأله ورزش در تربیت جسمانی و تأثیر آن بر روح انسان، قسمت تربیت بدنی آموزشکده در راستای تحقق اهدافی مانند توسعه فعالیت های ورزش همگانیو قهرمانی، ترغیب دانشجویان به شركت در فعالیت های ورزشی، تشكیل و اداره گروه های ورزشی ، برگزاری مسابقات ورزشی و ‌پیش بینی و تهیه وسایل و تجهیزات ورزشی فعالیت می كند.این قسمت با فراهم كردن امكانات لازم ورزشی برای دانشجویان سعی در ایجاد محیطی شاداب و پر تحرك برای قشر جوان و پر انرژی دارد.
اهم فعالیت های تربیت بدنی دانشگاه:
1. فراخوان دانشجویان برای مشارکت در فعالیت های ورزشی مختلف
2. هماهنگی و ارتباط با تربیت بدنی سایر ارگان ها و نهادهای ورزشی
3. تشکیل تیم های ورزشی
4. تمرینات منظم تیم های ورزشی جهت شرکت در مسابقات
5. برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف
6. برگزاری اردوهای کوهنوردی
7. اعزام المپیاد ورزشی دانشگاه های سراسر کشور
8. تهیه لوازم و ابزار و مقدمات انجام فعالیت های ورزشی
9. پیگیری مطالبات ورزش کارکنان و اساتید 
10. همکاری کامل با گروه تربیت بدنی 
11. برگزاری كلاسهای فوق برنامه ورزشی جهت شركت در مسابقات ورزشی منطقه ای و كشوری در رشته های مختلف
12. معرفی قهرمانان ورزشی واحد به سازمان سما
13. پیگیری تخفیف شهریه دانشجویی به قهرمانان ورزشی بر اساس دستور العمل های سازمان مركزی.