(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۲۱۵۳ بازدید]

مسول کتابخانه : محمد ایوب مظفری
کتابخانه آموزشکده سما واحد سنندج در سال 1385 کار خود را به صورت رسمی آغاز نمود. جامعه مخاطب کتابخانه آموزشکده را دانشجویان، اعضاء هیئت علمی و کارکنان تشکیل می دهند که بنا بر نیازهای اطلاعاتی خویش به کتابخانه مراجعه می کنند. از سال 1387  با خرید برنامه پارس آذرخش کلیه خدمات کتابخانه از جمله فهرست نویسی، امانت و ... به صورت کاملا مکانیزه عرضه می شود. در حال حاضر کتابخانه از نرم افزار شیرازه استفاده می نماید.
 
  
 
 
 
آمار منابع موجود در کتابخانه 
 

کل کتابها:

12569  جلد

6315 عنوان

کتابهای عمومی

فارسی

1608 عنوان  -  2726 جلد

لاتین

110 عنوان -  125 جلد

کتابهای تخصصی

فارسی

4581 عنوان -  9684 جلد

لاتین

16 عنوان  -  34 جلد

تعداد اشتراک مجلات

30 عنوان

پروژه

1000 عنوان

لوح فشرده

650 عنوان

مساحت کتابخانه

67 متر مربع

مساحت سالن مطالعه

90 متر مربع (ظرفیت 40 نفر)