(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۱۳۱۶۷ بازدید]

لیست رشته های مصوب آموزشکده فنی و حرفه ای سما سنندج

 رشته های مقطع کاردانی

ردیف نام رشته
1 مربی کودک-کودکیاری
2 علمی کاربردی حسابداری
3 امور اداری
4 تربیت بدنی
5 الکترونیک(رادیو و تلویزیون)
6 الکترونیک- عمومی
7 الکتروتکنیک- برق صنعتی
8 الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی
9 صنایع شیمیایی
10 نقشه برداری
11 ساختمان-کارهای عمومی
12 نقشه کشی عمومی- طراحی صنعتی
13 نقشه کشی معماری
14 مکانیک خودرو
15 تاسیسات-تهویه مطبوع
16 صنایع فلزی
17 کامپیوتر
18 امور دامی-تکنولوژی پرورش دام
19 گرافیک
20 هنرهای تجسمی-نقاشی
21 تهیه و تولید فیلم
22 تصویربرداری