(فارسی | كوردی | English)
1399/07/27   [۱۳۹ بازدید]

 مدارك لازم برای ثبت‌نام
 
1ـ اصل مدرك دیپلم یا گواهی موقت در یكی از شاخه‌های فنی و حرفه‌ای یا كاردانش ونظری، سه برگ تصویر از هركدام (در صورت عدم ارائه اصل مدرك دیپلم چكی به مبلغ 10.000.000 ریال بدون تاریخ در وجه آموزشكده سما و اصل گواهی موقت دیپلم الزامی است).
2-مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی جهت دریافت تاییدیه تحصیلی دیپلم
2ـ اصل كارت ملی و سه برگ تصویر از آن 
3ـ اصل شناسنامه و سه سری تصویر روشن و خوانا از تمام صفحات آن
4ـ شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ پشت نویسی شده
5ـ مدركی كه وضعیت خدمت وظیفه برادران پذیرفته شده را مشخص نماید و دو برگ تصویر از آن
6 ـ پرداخت اینترنتی شهریه به حساب آموزشكده سما (داشتن كارت سیبا بانك ملی و كارت‌های عضو شتاب ضروری است)