(فارسی | كوردی | English)

جشنواره مجازی از حماسه تا حماسه ویژه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان.

جهت ثبت نشانی سایت،کانال و یا صفحه فعال خود از سایت

http://www.iausdj.ac.ir/Form/Register/68

و یا فرم طراحی شده در صفحه نخست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اقدام کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی آموزشکده مراجعه فرمائید.