(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۱۲۶۴ بازدید]

 دستاوردهای پژوهشی آموزشکده سما سنندج
 
1-کسب رتبه اول در منطقه 11 سما و سراسر کشور در مسابقات مهارتی آموزشکده های سما سراسر کشورتیم دانشجویی رشته کامپیوتر در سال 88 - تبریز 
2- کسب رتبه اول و سوم کشوری در مسابقات مهارتی آموزشکده های سما سراسر کشور تیم دانشجویی رشته معماری درسال 90- یزد
3- کسب رتبه سوم کشوری در مسابقات مهارتی آموزشکده های سما سراسر کشور رشته گرافیک درسال 90- یزد
 
4- کسب رتبه سوم انفرادی در مسابقات مهارتی آموزشکده های سما سراسر کشور رشته گرافیگ – سال 88ورامین
5-کسب رتبه اول انفرادی در سازمان سما توسط آقای نادر اسکندری در اولین جشنواره علمی پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان) سال 89
6- کسب عنوان وب سایت برتر آموزشکده سما در منطقه 11 سما در سال 91
 
7-اجرای 11 عنوان طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی و مدرسین و کارکنان آموزشکده
8-چاپ بیش از 50 عنوان مقاله در همایش و  مجلات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
 
9- برگزاری اولین همایش منطقه ای برق و کامپیوتر سال  (88)  
10- برگزاری همایش منطقه ای جوان و معنویت در عصر ارتباطات سال  (89) 
11- برگزاری دومین همایش ملی کامپیوتر سال  (92) 
12- برگزاری سومین همایش ملی کامپیوتر سال  (94)
13-برگزاری نمایشگاه استانی به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس سازمان سما
14- شرکت در نمایشگاههای استانی هفته پژوهش 
15- برگزاری سالیانه مسابقات پژوهشی اسکیس و راندو – کتابخوانی – برنامه نویسی
16- کسب عنوان بهترین همایش برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال 1392 برای اولین همایش ملی کامپیوتر
17- برگزاری جلسات سخنرانی علمی اساتید آموزشکده سما در طول ترم و هفته پژوهش
18-برگزاری بازدیدهای علمی داخل و خارج از استان