(فارسی | كوردی | English)

 مزایای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
 
تقاضای عضویت داوطلب ها، به لحاظ تطبیق با شرائط آئین نامه عضویت باشگاه، مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه عضویت كسی مورد تأیید قرار گیرد، نسبت به صدور كارت عضویت رسمی برای وی اقدام می شود و با این كارت، امتیازات و تسهیلات زیر اگر دانشجو یا فارغ التحصیل باشد  از طرف مؤسسه آموزشی سازمان سما، قابل تخصیص است:
1- ثبت مشخصات فردی در بانك اطلاعات اعضای باشگاه و دریافت كارت عضویت، كه مبین پژوهشگر بودن اعضاء است و تأییدی رسمی است از طرف سازمانی شناخته شده و كشوری در خدمت جوانان پژوهشگر ایرانی. این امر، یكی از بزرگترین مزایای عضویت در باشگاه می باشد.
2- امكان استفاده از تسهیلات و امتیازات ویژه اعضاء بر اساس آئین‌نامه تسهیلات باشگاه، شامل:
تشویق مادی و معنوی از افرادی كه مقالات ISI یا علمی پژوهشی تهیه و به چاپ رسانند
تشویق و حمایت از شركت در همایش‌های داخلی و كنفرانس‌های بین‌المللی
تخصیص سهمیه و كمك هزینه سفرهای زیارتی
تخصیص تخفیف شهریه
امكان استفاده از اولویت استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان عضو هیأت علمی و یا كارمندی
بن كتاب
مساعدت در تألیف كتاب
كمك هزینه پایان نامه تحصیلی
3- اطلاع رسانی و امكان شركت در همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها و گردهم‌آیی‌های تخصصی ویژه اعضاء
4- امكان استفاده از تسهیلات مالی باشگاه برای اجرای طرح‌های پژوهشی تعریف و تصویب شده
5- امكان شركت در اردوها و مراسم ویژه فرهنگی باشگاه
6- امكان حضور در نشست‌های تخصصی و كارآفرینی باشگاه
7- امكان تحصیل در مقطع بالاتر بدون نیاز به شركت در آزمون ورودی (ویژه اعضای استعداهای درخشان)
8- سازماندهی در گروههای اعضاء، برای تعریف و اجرای طرجهای پژوهشی مورد نیاز دستگاههای اجرایی و صنعتی
9- شركت در دوره های آموزشی باشگاه، از قبیل كارگاههای آموزش مقاله نویسی، روش تحقیق، جستجوی اینترنت و نظائر آن
10- شركت در مسابقات باشگاه و رقابت با سایرین
11- بازدید از مراكز علمی و صنعتی و نمایشگاههای تخصصی
 
و بسیاری موارد دیگر، كه حسب مورد قابل تخصیص است
جهت عضویت به آقای ساعدی مراجعه نمایید