(فارسی | كوردی | English)

 قابل توجه دانشجویان گرامی
آئین نامه جدید  انتخاب  و معرفی دانشجویان نمونه  از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد.
از دانشجویان گرامی که  مطابق بخشنامه شرایط لازم به عنوان دانشجوی نمونه را دارند خواهشمند است  فرمهای شماره 1 الی 4  را بطور کامل تکمیل و پس از تائید و مهر حوزه های زیربط در اسرع وقت به حوزه معاونت دانشجویی دانشکده تحویل دهند.