معاونت سمـــا سنندج

 اطلاعیه ورزشی کارکنان
برگزاری مسابقات ورزشی همکاران به مناسبت هفته تربیت بدنی
به اطلاع می رساند واحد تربیت بدنی در نظر دارد به مناسبت هفته تربیت بدنی یك دوره مسابقه طناب كشی ( هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان) برگزار نماید. 
از همكاران گرامی در آموزشكده، حوزه معاونت و مدارس دعوت میشود جهت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز سه شنبه به آقای حیدرپناهی مراجعه نمایند. 
ثبت نام به صورت تیمی انجام میگیرد . 
تعداد نفرات شركت كننده برای هر تیم  حداقل 4 نفر و حداكثر 5 نفر است .
در بخش كاركنان آقا مجموع وزن شركت كنندگان حداكثر 400 كیلو و در بانوان 340 كیلو خواهد بود.
به تیم های اول، دوم و سوم این مسابقات جوایزی اهداء خواهد شد.
تربیت بدنی - معاونت فرهنگی و دانشجویی