معاونت سمـــا سنندج

 قهرمانی دانشجویان دانشکده سما سنندج در مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی کشور
 
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی یادواره شهدای دانشجو با حضور 126 ورزشکار در رشته آزاد و 88 ورزشکار در رشته فرنگی و به مدت چهار روز در استان کرمانشاه برگزار شد.
در این مسابقات که با انجام 249 کشتی به پایان رسید دانشجویان سمای توانستند افتخارات بزرگی را کسب کنند در وزن 63 کیلوگرم فرنگی سبحان علی محمدی دانشجوی دانشکده سما سنندج به مقام قهرمانی رسید و در وزن 60 کیلوگرم فرنگی نیز یونس آقا محمدی دیگر دانشجوی این دانشکده مدال نقره را به گردن آویخت.