معاونت سمـــا سنندج

 کارگاه آسیب شناسی مبارزه با مواد مخدر در سما سنندج برگزار شد
به همت کانون هلال احمر آموزشکده سما سنندج کارگاه آسیب شناسی مواد مخدر با حضور دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کردستان و با حضور دانشجویان به منظور آشنایی با سوء مصرف مواد مخدر برگزار گردید.
دکتر کریمی دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کردستان به نقش سازمان های مردم نهاد و علی الخصوص نقش دانشجویان اشاره كرد و گفت: مهمترین عامل در پیشرفت هر جامعه‌ای حضور سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در آن است كه اگر این امر با همدلی و همفكری همراه باشد، مسیر رسیدن به جامعه ای عاری از اعتیاد به آسانی میسر است. 
خاطر نشان می گردد دانشجویان کانون هلال احمر آموزشکده سما سنندج اقدام به برپایی کمپین نه به اعتیاد در طول هفته مبارزه با مواد مخدر کردند.