معاونت سمـــا سنندج

 معاونت دانشجویی و فرهنگی سما سنندج به منظور بهره برداری از بنیه فرهنگی دانشجویان و همچنین توجه به کانون های دانشجویی این دانشکده اقدام به برگزاری جلسه فرهنگی نمود
در این جلسه که با حضور جمعی از دانشجویان علاقمند و مسئول فرهنگی دانشکده برگزار شد حسین پناهی مسئول فرهنگی آموزشکده سما توجه به برنامه های فرهنگی کانون های دانشجویی را از اولویت های معاونت دانشجویی وفرهنگی نام برد و از دانشجویان خواست تا با طرح برنامه ها و ایده هایشان مسبب بارور شدن کانون های مختلف آموزشکده شوند.
حسین پناهی از تاسیس کانون جدید پخش و نقد و تحلیل فیلم در آموزشکده سما خبر داد.
 شایان ذکر است هم اکنون کانون های مختلف دانشجویی در آموزشکده سما مشغول به فعالیت هستند که در دو هفته گذشته دو کانون جمعیت هلال احمر و کانون پخش و نقد فیلم به این مجموعه اضافه شده است.