معاونت سمـــا سنندج

 تاسیس کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر درآموزشکده سما سنندج
 
 
به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی آموزشکده سما سنندج و جمعیت هلال احمر این شهرستان کانون دانشجویی در این مجموعه آموزشی افتتاح شد.
 
در این مراسم که همزمان انتخابات کانون دانشجویی آن نیز برگزار شد اعضاء شورای دبیران این کانون با نظارت مسئولان جمعیت هلال احمر و با رای دانشجویان از میان نامزدها انتخاب شدند.
 
شایان ذکر است کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر چگونگی کمک رسانی امدادی در سوانح مختلف را برای دانشجویان آموزش خواهد داد و به صورت مستمر یک پایگاه دردانشکده برای آموزش دانشجویان برپا خواهد کرد.