معاونت سمـــا سنندج
1396/07/04   [۳۳۹ بازدید]

 
 
 

 

 

 

 
لطفا پاسخ سوالات را به ایمیل زیر ارسال نمائید
 
 hussainpanahi@yahoo.com
 
و یا پاسخ نامه را به آقای حسین پناهی تحویل دهید
 
مهلت تا تاریخ 15 مهر ماه 1396