معاونت سمـــا سنندج
1396/06/15   [۲۴۸۶ بازدید]

روزهای پاسخگویی به دانشجویان  گروه تحصیلی  نام و نام خانوادگی
 یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه 9:30 الی 11:30   کامپیوتر محمد سیدی 
 شنبه، دوشنبه، سه شنبه 9:30 الی 12:30  معماری  نریمان ذوالفقارنسب
 یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه 10:30 الی 12:30  مکانیک خودرو، تاسیسات  زاهد کمانگر

 شنبه 7:30 الی 9:30

یکشنبه، دوشنبه 9:30 الی 11:30

الکترونیک، الکتروتکنیک   امین کریمی
 دوشنبه، سه شنبه 10 الی 13  حسابداری  رامیار رفاعی
دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه: وقت اداری  نقشه برداری، ساختمان  فواد منوچهری
 وقت اداری عمومی   کیوان ملکی
 وقت اداری تربیت بدنی   سهیل حیدرپناهی