معاونت سمـــا سنندج
1396/10/05   [۱۲۳۷ بازدید]

شماره تماس مستقیم با حراست 087-33669419

ایمیل حراست: herasat@sanandaj-samacollege.ir

صندوق پستی: صندوق "ارتباط مستقیم با حراست آموزشکده سما" نصب شده در طبقه همکف