معاونت سمـــا سنندج
1394/10/11   [۱۸۵۶ بازدید]

نام و نام خانوادگی :   سالار مجیدی
کارشناسی  حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از 1380  الی  1383
دانشجوی کارشناسی ارشد  حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
سوابق کاری
o رییس امور مالی آموزشکده سما سنندج 1388 تا1394
o رییس صندوق رفاه آموزشکده سما سنندج – از1389 تا1392
o  حسابدار شرکت آریان غرب سنندج – از اردیبهشت 1384 تا مهر1384
o کارشناس امور مالی سما سنندج – از مهر 1384 تامرداد1388
o رابط دانشجویان سازمان بهزیستی وآموزشکده سما سنندج                                         
o رابط دانشجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) وآموزشکده سما سنندج                                                  
o دبیر ستاد شاهد وامور ایثارگران آموزشکده سما سنندج                         
o عضو هیات رییسه آموزشکده سما سنندج 
o عضو کمیته وام آموزشکده سما سنندج 
o عضو کمیته تخفیفات  آموزشکده سما سنندج                            
o عضو کمیته اجرایی همایشهای جوان ومعنویت وهمایش ملی کامپیوتر سما سنندج
 
اهم وظایف مدیر امور مالی :
شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررات به انجام وظایف زیر می پردازد : 
‐ حفظ و نگهداری منابع مالی و رعایت عدالت در تخصیص منابع .
‐ تهیه و تنظیم بودجه آموزشكده ، پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
‐ اختصاص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح و برنامه ها .
‐ تهیه و تنظیم ترازنامه سالیانه ، سود و زیان و سایر صورتهای مالی و آماده سازی تحلُیل های داده های مالی برای ارائه به مقام مافوق .
‐ راهبری مجموعه تحت سرپرستی برای اجرای صحیح قوانین مالی ، مالیاتی و كسر و واریز بموقع آن به حسابهای مربوط .
‐ تسهیل ارایه خدمات كلیه بخش ها ی اداری ، آموزشی و فرهنگی آموزشكده .
‐ تأمین و پرداخت به موقع حقوق و دستمزد .
‐ ابلاغ دستورالعملها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به امورمالی و نظارت بر حسن اجرای آنها .
‐ رعایت اولویت بندی در تخصیص و تأمین اعتبارات .
‐ شركت در كمیسیون ها ، سمینار ها ، جلسات مختلف و تهیه گزارش های لازم برای ارائه به مقامات مافوق.
‐ نظارت بر ورود و خروج كاركنان آموزشكده .
‐ فراهم آوردن امكانات ثبت زمان ورود و خروج كاركنان .
‐ ایجاد ارتباط با موسسات مالی ، بانك ها برای استفاده از خدمات امور مالی آنها .
‐ نظارت بر تنظیم اسناد حسابداری با رعایت مقررات مالی .
‐ پرداخت به موقع دیون و اقساط وامها .
‐ مراقبت و نگهداری دفاتر  اعتبارات و تعهدات آموزشكده .
‐ توسعه بهره وری و استفاده مطلوب از امكانات و منابع .
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوط بنا به صلاحدید مقام مافوق .