معاونت سمـــا سنندج
1397/03/13   [۱۷۶۵ بازدید]

معاون امور فرهنگی و دانشجویی: میثم اللهمرادی
شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررات به انجام وظایف ذیل می پردازد : 
 
‐ برنامه ریزی و هماهنگی در جهت توسعه و ارتقاء فعالیت های فرهنگی آموزشكده .
‐ تلاش در جهت تقویت ارزشها و باورهای دینی و ارتقاء ترویج فرهنگ نماز در سطح آموزشكده .
‐ برنامه ریزی و نظارت بر تشكیل شورای فرهنگی آموزشكده و توسعه عملكرد آن .
‐ برنامه ریزی فعالیت های كانون قرآن و عترت در سطح آموزشكده و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی .
‐ نظارت بر هزینه كرد بودجه فرهنگی متناسب با اهداف مورد نظر در سطح آموزشكده .
‐ اطلاع رسانی در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی در سطح آموزشكده با استفاده از شیوه های جدید از جمله
كتاب نشریات فناوری اطلاعات و سایر رسانه ها متناسب با رشد سنی و ذهنی دانشجویان .
‐ تحقیق ، پژوهش و نیازسنجی در امور فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی و كاربست نتایج پژوهش ها در پیشبرد امور
فرهنگی و دانشجویی .
‐ برنامه ریزی به منظور توسعه مشاركتهای دانشجویان ، اساتید ، كاركنان در امور فرهنگی و دانشجویی .
‐ مشاركت با سایر همکاران آموزشکده به منظور تلفیق فعالیتهای آموزشی و پژوهشی با رویكرد فرهنگی .
‐ برنامه ریزی برای شناساندن فرهنگ اصیل ایران اسلامی به منظور كمك به فرهنگ پذیری و هویت یابی دانشجویان .
‐ پیگیری در انتخاب و معرفی مدیران و كارشناسان تحت مدیریت در آموزشكده و معرفی به سازمان سما .
‐ ارتباط با سازمانها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی به منظور توسعه فعالیتهای فرهنگی آموزشكده .
‐ برنامه ریزی به منظور تقویت فعالیتهای مربوط به اعیاد و مراسم ایام ا... مذهبی و ملی .
‐ برنامه ریزی به منظور اجرای دوره های آموزشی و گردهمایی و نشستهای فرهنگی ودانشجویی آموزشكده .
‐ برنامه ریزی نظارت و ارزشیابی اجرای اردوهای فرهنگی اعم از زیارتی ، سیاحتی و اردوهای منتخبین دانشجویان و
كاركنان و برنامه دیدارها و بازدیدهای فرهنگی .
‐ كمك به توسعه فعالیت تشكل های دانشجویی از جمله انجمن ها و كانون های فرهنگی ، ادبی و هنری ، كانون فارغ-التحصیلان.
-نظارت بر امور فرهنگی، تربیت بدنی، مشمولین و فارغ التحصیلان 
 
رزومه                    
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان
سوابق کاری 
1. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از 95.
2. مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نیم سال دوم سال تحصیلی 94-95 و نیمسال اول 95-96.
3. مدرس گروه تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، نیم سال دوم تحصیلی 94-95.
4. کارشناس ورزش شهرداری منطقه 14 تهران سال 93.
فعالیت های علمی
1. دانشجوی دکتری تربیت بدنی، مدیریت ورزشی (دارای گواهی امتحان جامع، در حال نگارش رساله).
2. کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1393.
3. کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه مازندران، دوره روزانه 1390.
4. دارای مدرک زبان انگلیسی IAUEPT.
5. چاپ مقاله ((تفاوت تصویر بدنی و عزت نفس با توجه به نقش جنسیتی در دانشجویان دانشگاه های آزاد شهر تهران)) در ویژه نامه همایش مجله تازه های علوم کاربردی ورزش دارای اعتبار isi.
6. سخنرانی علمی در هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی در دانشگاه شهید بهشتی تهران با عنوان ((تفاوت بین تصویر بدنی دانشجویان پسر ورزشکار با دانشجویان پسر غیرورزشکار شهر تهران))1393.
7. مقاله ((ارتباط بین اعتماد سازمانی و مولفه های آن با رضایت شغلی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران)) در هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی در دانشگاه شهید بهشتی تهران1393.
8. مقاله ((اخلاق در ورزش کشتی، ورزشی پهلوانی)) در نخستین همایش اخلاق در ورزش-تهران1392.
9. مقاله ((رابطه کفایت مربیگری با انسجام گروهی تیم های تکواندو لیگ برتر مردان)) در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی-تهران1392.
مسابقات ورزشی 
1. مقام اول استان مرکزی در مسابقات کشتی آزاد و حضور در مسابقات دانشجویان کشوری سال 87 جویبار.
2. مقام اول دانشگاه مازندران و حضور در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان کشور سال88 اراک.
3. منتخب استان مازندران و حضور در مسابقات کشوری کشتی آزاد بسیج دانشجویان سال 89 تبریز.
4. مقام سوم مسابقات فوتبال باشگاه های استان کردستان در سال 81.
5. مقام سوم مسابقات کشتی آزاد شهرستان سال 84.
سوابق مهارت های فنی-تخصصی و مهارتی طی شده
الف)دوره های آموزشی علمی-پژوهشی طی شده 
1. گواهی نامه دوره آموزشی تحلیل تحقیقات کمی با استفاده از نرم افزار SPSS از آکادمی IQS.
2. گواهی نامه دوره آموزشی تحلیل تحقیقات کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA از آکادمی IQS.
3. گواهی نامه دوره آموزشی مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افرارهای LISREL & AMOS از آکادمی IQS.
4. دوره آموزش اصول و مبانی تحقیقات کیفی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
5. دوره آموزش نظریه سازی داده بنیاد، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
6. دوره آموزش پروپوزال نویسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
7. دوره آموزش پایان نامه نویسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
8. دوره آموزش تحلیل کیفی با نرم افزار NVIVO، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
9. دوره آموزش تحلیل کیفی با نرم افزار MAXQDA، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
ب)مدیریتی 
1. گواهی نامه مدیریت باشگاه های ورزشی از آکادمی ملی المپیک.
 
ج)دوره های مربیگری 
1. مربیگری بین المللی پرورش اندام از فدراسیون جهانی IFBB.
2. مربیگری درجه یک، درجه دو، درجه سه ملی پرورش اندام از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ج.ا.ا.
3. مربیگری  فیتنس از فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک.
4. مربیگری  طناب زنی از فدراسیون ورزش های همگانی.
5. مربیگری  ورزش در آب از فدراسیون ورزش های همگانی.
6. مربیگری فوتبال از فدراسیون فوتبال.