(فارسی | كوردی | English)

 قابل توجه کلیه دانشجویان

برگزاری مسابقه عکاسی

با موضوع :هوای هم را داشته باشیم

مهلت تحویل آثار: ۹۸/۱۰/۳۰

آثار خود را به امور فرهنگی آموزشکده  آقای حسین پناهی تحویل دهید.

 عکسها با کیفیت بالا و در ابعاد 20در 25 سانتی متر باشد.

به نفرات برتر جوایز به شرح زیر تعلق میگیرد:

نفر اول: سیصد هزار تومان

نفر دوم: دویصد هزار تومان

نفر سوم: یکصد هزار تومان

                                                                                                                                                                                                          امورفرهنکی آموزشکده