(فارسی | كوردی | English)

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

جهت  ثبت نام بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت به دفتر فرهنگ آموزشکده (آقای حسین پناهی) مراجعه کنید.

عناوین و جوایز بخش کتبی و شفاهی:

ردیف

عنوان رشته

استادان

دانشجویان

نفرات برتر واحد

(بر حسب هزار تومان)

نفرات برترکشوری

بر حسب هزار تومان)

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

1

ترجمه و تفسیر قرآن کریم

(سوره زمر می باشد.)

*

 

300

250

200

700

600

500

2

سیره معصومین(ع)

*

 

300

250

200

700

600

500

3

مفاهیم نهج البلاغه

 

*

300

250

200

700

600

500

4

ترجمه وتفسیر قرآن کریم

(کتاب با قرآن خوشبخت شوید، فصل اول تا صفحه 119)

 

*

300

250

200

700

600

500

5

ترجمه ادعیه و زیارات

 

*

300

250

200

700

600

500

6

نماز

 

*

300

250

200

700

600

500

7

احکام

 

*

300

250

200

700

600

500

8

زندگانی پیامبر (صلی الله علیه و آله)

 

*

300

250

200

700

600

500

9

صحیفه سجادیه

(کتاب عرفان اسلامی فصل 14 تا پایان فصل 18)

 

*

300

250

200

700

600

500

10

قرآن به زبان انگلیسی

 

*

300

250

200

700

600

500

11

سبک زندگی اسلامی

(حماسه حسینی 3 فصل اول تا صفحه 189)

 

*

300

250

200

700

600

500

13

تدبّردر آیات و روایات(ویژه سما )

 

*

300

250

200

700

600

500

ردیف

عنوان رشته

نفرات برتر واحد

برحسب هزار تومان

نفرات برتر اسنتان  (برحسب هزار تومان )

مرحله کشوری

(برحسب هزار تومان)

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

 

اول

دوم

سوم

 

1

حفظ جزء30

250

200

150

 

 

 

 

 

 

2

حفظ قرآن کریم 5 جزء

300

250

200

350

300

250

500

450

400

3

حفظ قرآن کریم 10 جزء

350

300

250

450

400

350

800

700

600

4

حفظ قرآن کریم 15 جزء

400

350

300

500

450

400

900

800

700

5

حفظجزء قرآن کریم  25جزء

450

400

350

550

500

450

1000

900

800

6

حفظ  کل قرآن کریم

550

500

450

650

600

550

1200

1000

800

7

قرائت قرآن کریم (تحقیق)

350

300

250

450

400

350

750

700

600

8

قرائت قرآن کریم (ترتیل)

250

200

150

350

300

250

500

450

400

9

اذان

 

 

 

 

 

 

200

150

100

10

تواشیح

 

 

 

 

 

 

800

600

500

11

دعا خوانی(منبع متعاقبا اعلام می شود.)

250

200

150

 

 

 

 

 

 

 

ü    به نفرات برتر لوح تقدیر و کارت هدیه اهداء خواهد شد

ü    اعطای دو نمره ارفاق به یکی از دروس معارف اسلامی دانشجویان حاضر در جلسه آزمون کتبی

زمان آزمون: 19/09/98 ساعت ۱۰ صبح در سالن مطالعه کتابخانه

 

امور فرهنگی آموزشکده