(فارسی | كوردی | English)

 موفقیت دانش آموزان مدارس سما سنندج درآزمون های مدارس خاص
دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول متوسطه سما سنندج موفق شدند در آزمون انتخابی مدرسه تیزهوشان چهار سهم و در مدرسه نمونه دولتی سه سهمیه را کسب نمایند
همچنین دانش آموزان  مدرسه ابتدایی پسرانه سما سنندج هم موفق شدند هفت سهم از سهمیه های مدارس تیزهوشان را به خود اختصاص دهند
شایان ذکر است مدارس سما سنندج با توجه به امکانات مناسب و مدرسان تراز اول و همچنین کسب سهمیه های برتر مدارس خاص  به عنوان بهترین مدارس غیرانتفاعی در سطح شهرسنندج شناخته شده و در سالتحصیلی جاری بیشتر از 20 درصد رشد جذب دانش آموز داشته است.